/* ------------------------------------------------- ---- Adding Google Tag Manager in Head Tag ----- ------------------------------------------------- */
โครงการแนะนำ
egaevurwfw
ชีวิตเหนือระดับ...กับความเป็นส่วนตัวที่แท้จริง
eida41al1t
ชีวิตเหนือระดับ...ติดรถไฟฟ้าสถานีแยกติวานนท์
egb5wyytbt
ชีวิตเหนือระดับ...ที่คุณสัมผัสได้
" บ้านมิได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัยเพื่อหลบแดด หลบฝน หากแต่เป็นแหล่งพักพิงที่ให้ความอบอุ่น และมั่นคง เป็นจุดรวมและจุดเริ่มต้น เพื่อก่อให้เกิดอะไรหลายอย่างในชีวิต จะทุกข์หรือสุขก็คือที่บ้าน "

นาย อานันท์ ปันยารชุน (ประธานกรรมการ)
/* ------------------------------------------------- ---- Adding Google Tag Manager in Body Tag ----- ------------------------------------------------- */